Zbirka primerov rabe vejice Vejica

 

Zbirka primerov rabe vejice Vejica vsebuje primere povedi z označenimi manjkajočimi in odvečnimi vejicami.

Primeri so iz štirih virov:

- korpus KUST

- korpus Šolar

- korpus Lektor

- slovenska Wikipedija

 

Datoteka je v kodni tabeli CP1250, vsaka poved je v svoji vrstici, vsaka vrstica ima tri s tabulatorji ločene stolpce. V prvem stolpci je oznaka vira, v drugem stolcu je oznaka podvira in v tretje stolpcu je sama poved, v kateri so mesta manjkajočih vejic označena z znakom ¤, odvečne vejice pa so spremenjene v znak ÷.

 

Oznake virov in podvirov so naslednje:

...

 

Zbirka je dostopna v repozitoriju CLARIN.SI pod licenco CC.